VAD FOLK SÄGER

RESULTAT VÄRLDEN ÖVER

SKOLINSPEKTIONER

I en formell inspektion av Vägen till lycka-tävlingen ”Föregå med gott exempel”, tillfrågades lärare om de hade observerat att programmet haft någon effekt på deras elevers förståelse av moraliska värderingar, attityder eller handlingar. 85 % hade observerat en förändring i förståelse, 90 % såg en positiv förändring i attityder och 82 % bekräftade förbättringar i uppträdande.

Lärare som rapporterade om elevernas förändrade förståelse av moraliska värderingar nämnde ofta att eleverna var mer medvetna om moralbegrepp och hur viktiga de är, att de var mer samarbetsvilliga och att de tydligare kunde se vad som är rätt och fel.

Tävlingen hade liknande inverkan på elevernas attityder. Lärare rapporterade att deras elever var stolta över vad de åstadkommit, att de var mer produktiva när de arbetade tillsammans och var vänligare och mer hjälpsamma mot varandra.

De förändringar i uppförande som oftast rapporterades var att eleverna blivit mer hjälpsamma och artiga och att det förekom mycket färre disciplinproblem i klassrummen. Eleverna behandlade varandra med ökad respekt och agerade mer ansvarsfullt.

Lärare och myndighetspersoner inom skolväsendet är ense om att man med Vägen till lycka kan skapa en harmonisk miljö och gynnsamma inlärningsförutsättningar.

”Under många år diskuterade man helt enkelt aldrig moraliska värderingar baserade på sunt förnuft. Så i dagens samhälle har vi barn som växer upp utan någon moralisk grund. Dagens generation är förmodligen den tredje i raden som saknar moraliska värderingar. Det är fullkomligt logiskt att ju fler barn och föräldrar och lärare som studerar och aktivt tillämpar de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka-boken, desto bättre kommer vårt samhälle att bli.”

– Högstadielärare, Texas

”Med stöd från Vägen till lycka-stiftelsen distribuerades över en miljon exemplar av Vägen till lycka i Palestina och Israel. Det gör stor skillnad; med häftena kan båda dessa folk rehabiliteras. Ministeriets kommitté för förbättrad undervisning har uppmanat alla elevrådgivare att undervisa palestinska barn med hjälp av Vägen till lycka.

– F.d. vice utbildningssekreterare, Palestinska myndigheten

Vägen till lycka ger värdefull vägledning till min klass. Som barn i högstadieåldern har man många frågor och ert häfte är precis vad eleverna behöver. Det får dem att tänka efter och ger dem värden som alltför ofta saknas i dagens värld.”

– Lärare, Kalifornien

”Eleverna visar större tolerans för varandra, de diskuterar andra värderingar och åsikter och håller sedan med eller inte med på ett respektfullt sätt, utan konflikt eller konfrontationer.”

– Högstadielärare, Pennsylvania

”Efter att ha använt Vägen till lycka med våra elever hade vi inte längre gräl, inget våld och inga bekymmer – en fullständig omsvängning jämfört med tidigare.”

– Rektor, Tel Aviv, Israel

”Sedan vi införde detta program förra läsåret har vi dokumenterat en minskning i negativt uppförande/negativ disciplin, uppenbar respektlöshet, aggressivt beteende/aggressiva attityder. Vi har dokumenterat en ökning i ömsesidig respekt, tolerans för andra personers egenart, vanlig omsorg om andra, förståelse av vikten av att bidra, samt nyttig konkurrens. Eftersom många av eleverna inte har haft några tidigare exempel på acceptabla attityder och beteenden som de kunnat tillägna sig, beskriver detta program uppförande som man alltid kan förvänta sig av eleverna och som de kan motsvara.”

– Rektor, Oakland i Kalifornien

”Att stjäla, slåss, skolka från skolan, ta droger, inte visa någon respekt för min mamma – det var bara några av de saker som jag gjorde på daglig basis för två år sedan. Jag hade inga mål i livet. Jag brydde mig inte om jag blev skjuten och dog. Jag hade ingen kontakt med min mamma eller någon i min familj. Min attityd var hemsk, helt utan anledning. Jag började på en kurs baserad på Vägen till lycka och jag kan stolt säga att den räddade mitt liv. Nu arbetar jag och det går verkligen bra i skolan. Jag har fin kontakt med min familj. Jag har inte på mig gängkläder längre och framförallt har jag nu ett mål.”

– Högstadieelev, Los Angeles, Kalifornien

”Det som skiljer denna organisation från andra frivilligorganisationer är er filosofi och hur ni använder den för att informera och rehabilitera människor. Vägen till lycka är ett perfekt verktyg för att rehabilitera ungdomar. Ni går verkligen in för att förena er teori med praktik. Jag är tacksam för det arbete ni gjort och ser fram emot fortsatt samarbete för att utvidga detta program.”

– Minister för ungdom och social utveckling, delstaten Lagos, Nigeria

”Detta är en icke-religiös skrift som kan delas ut i skolor och även ges till folk i allmänhet. Den kan ge dem en moralisk norm som saknas i dagens samhälle.”

– Coach i NBA (National Basketball Association)

För att få ett kostnadsfritt informationspaket som inkluderar ett exemplar av Vägen till lycka-boken och en dvd som ger en introduktion av Vägen till lycka-programmet ska du klicka här.