VITNEMÅL

VERDENSOMSPENNENDE RESULTATER

SKOLERS EVALUERING

I en formell vurdering av Veien til lykke «Gå foran med et godt eksempel-konkurransen», ble de deltagende lærerne spurt om de hadde lagt merke til noen endring i elevenes forståelse av moralske verdier, holdninger eller handlinger. 85 % hadde lagt merke til en endring i forståelsen av moralverdier, 90 % så en positiv endring i innstilling og 82 % rapporterte om en forbedring av atferd.

Lærere som rapporterte om endringer i elevers forståelse av moralverdier nevnte ofte at elevene var mer bevisste om moral og om innflytelsen sin, at de var mer samarbeidsvillige, samt at de bedre forstod forskjellen mellom riktig og galt.

Den dominerende effekten av «Gå foran med et godt eksempel»-konkurransen var lignende hva angår elevenes holdning. Lærere rapporterte at elevene deres var stolte av bedriftene sine, at de samarbeidet mer produktivt, samt at de var mer vennlige og hjelpsomme mot hverandre.

De endringene som det oftest ble rapportert om med hensyn til elevenes atferd, var at elevene var mer hjelpsomme og høflige, at det var langt færre problemer med oppførsel i klassene, at elevene behandlet hverandre med større respekt og at de oppførte seg mer ansvarlig.

Lærere, skoleforstandere og samfunnsledere er alle enige om at Veien til Lykke er løsningen for å skape et harmonisk og produktivt innlæringsmiljø og samfunn.

«I mange år ble fornuftsbaserte moralske verdier ikke engang nevnt. Så i dagens samfunn vokser barn opp uten et moralsk grunnlag. Den nåværende generasjonen er sannsynligvis den tredje i dette landet som ikke lærer om moral. Det sier seg selv at jo flere barn, foreldre og lærere som opplever og aktivt bruker de 21 forskriftene fra boken Veien til lykke, jo bedre vil samfunnet vårt bli.»

– Ungdomsskolelærer, Texas

«Med støtte fra Veien til lykke-stiftelsen, har mer enn en million eksemplarer av Veien til lykke blitt delt ut i Palestina og Israel. Det skaper en stor forskjell. Heftet kan medvirke til å rehabilitere begge folkene. Ministeriets komité for forbedring av utdannelse har instruert alle skoleveiledere i å anvende Veien til lykke i undervisningen av palestinske barn.»

– Tidligere palestinsk viseminister for undervisning

«Veien til lykke gir klassen min verdifull veiledning. Ungdomsskoleårene er en tid da de unge stiller mange spørsmål, og heftet deres er akkurat hva elevene trenger. Det gir dem stoff til ettertanke og gir dem verdier som i dag alt for ofte er en mangelvare.»

– Lærer, California

«Elevene aksepterer hverandre mer. De diskuterer andre verdier og meninger og er så enten enige eller uenige, men det gjøres med respekt og uten konflikter og sammenstøt.»

– Ungdomsskolelærer, Pennsylvania

«Etter å ha anvendt Veien til lykke med elevene våre var det ikke noen slåsskamper lenger, ingen vold, en fullstendig endring av hva vi hadde tidligere.»

– Rektor, Tel Aviv, Israel

«Etter innføringen av dette programmet i fjor har vi dokumentert et fall i dårlig oppførsel/manglende disiplin, åpenlys respektløshet og aggressiv oppførsel og holdning. Vi har dokumentert større gjensidig respekt og toleranse for andres individuelle forskjeller – en felles omsorg for andre, forståelse av hvor viktig det er å gi, samt en god konkurranseånd. Ettersom mange av elevene ikke har hatt en rollemodell for en akseptabel holdning og oppførsel, gir dette programmet oss en oppnåelig standard for hva som forventes av elevene.»

– Rektor, Oakland, California

«Jeg stjal, slåss, skulket skolen, tok stoff, var respektløs overfor min mor – det var bare noen at de tingene jeg gjorde daglig for to år siden. Jeg hadde ingen mål i livet. Jeg var likeglad med om jeg ble skutt og døde. Jeg snakket ikke med moren min eller noen andre i familien. Holdningen min var forferdelig uten grunn. Jeg begynte å ta et kurs om Veien til lykke, og jeg er stolt over å si at det reddet livet mitt. Jeg arbeider nå og klarer meg veldig godt på skolen. Jeg er i veldig god kommunikasjon med familien min. Jeg går ikke rundt i gjengklær mer, og det viktigste er at jeg nå har et mål i livet.»

– Elev på ungdomsskolen, Los Angeles, California

«Det som gjør denne organisasjonen annerledes enn andre ikke-statlige organisasjoner, er filosofien deres og hvordan dere anvender den til å utdanne og rehabilitere folk. Veien til lykke er et perfekt verktøy for å rehabilitere ungdommer. Dere gjør mye for å sikre at teoriene deres virker i praksis. Jeg er takknemlig for det arbeidet dere har gjort og ser frem til et fortsatt samarbeide om å utvide dette programmet.»

– Ministeren for ungdom og sosial utvikling, staten Lagos, Nigeria

«Dette er en ikke-religiøs skrift som kan brukes på skoler, det kan gis til folk, og det kan gi dem en moralsk standard som ellers mangler i samfunnet i dag.»

– Basketballtrener i den amerikanske basketballassosiasjonen (NBA)

Få en gratis informasjonspakke inkludert en kopi av boken Veien til lykke og en DVD som forteller om Veien til lykke-programmet: klikk her.