GETUIGENISSEN

WERELDWIJDE RESULTATEN

EVALUATIE VAN SCHOLEN

In een formele evaluatie van De Weg naar een Gelukkig Leven “Geef het goede voorbeeld” wedstrijd werd aan deelnemende docenten gevraagd of ze bij hun leerlingen nog bepaalde resultaten hadden waargenomen ten aanzien van de opvattingen van hun leerlingen over morele waarden, hun gedrag of activiteiten. Vijfentachtig procent had een verandering opgemerkt in opvattingen, 90 procent had een positieve gedragsverandering gezien en 82 procent had een nadrukkelijke gedragsverbetering meegemaakt.

Docenten die verslag deden over de veranderingen in leerlingen ten aanzien van hun opvattingen over morele waarden, vermeldden regelmatig dat hun leerlingen zich meer bewust waren van morele codes en van het belang daarvan, dat ze beter samenwerkten en dat ze beter het verschil begrepen tussen juist en onjuist.

Het belangrijkste resultaat van de “Geef het goede voorbeeld” wedstrijd was soortgelijk aan deze gedragsveranderingen in leerlingen. Docenten rapporteerden dat hun leerlingen trots waren op wat ze hadden bereikt, dat ze productiever samenwerkten en ten opzichte van elkaar een stuk vriendelijker en behulpzamer waren geworden.

De meest vermelde gedragsveranderingen waren dat leerlingen behulpzamer en beleefder waren, met veel minder problemen betreffende discipline in de klas, en dat leerlingen elkaar met veel meer respect behandelden en zich veel verantwoordelijker gedroegen.

Onderwijzers en schoolfunctionarissen zijn het er allemaal over eens dat De Weg naar een Gelukkig Leven het middel is om een harmonieuze en productieve leeromgeving te creëren.

“Jarenlang werd er over morele waarden gebaseerd op gezond verstand gewoon niet gesproken. Aldus groeien kinderen vandaag de dag op in deze samenleving zonder dat ze een morele ondergrond hebben. Dit is waarschijnlijk al de derde generatie in dit land die geen morele waarden worden bijgebracht. Het is volkomen logisch dat hoe meer en meer kinderen en ouders en leraren in aanraking komen met en actief gebruik maken van de 21 leefregels uit het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, hoe beter onze samenleving zal worden.”

– Leraar basisschool, Texas

“Met hulp van De Weg naar een Gelukkig Leven Stichting, werden meer dan een miljoen exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven verspreid in Palestina en Israël. Het heeft een grote invloed en kan een rol spelen in de rehabilitatie van beide volkeren. Het Comité van het Ministerie tot Verbetering van Onderwijs heeft alle schooladviseurs opdracht gegeven om de Palestijnse kinderen les te geven volgens de leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven.”

– Vice-secretaris van Onderwijs (gepensioneerd), Palestijnse Autoriteit

De Weg naar een Gelukkig Leven geeft een waardevolle leidraad aan mijn klas. De beginjaren als tiener is een periode waarin jongeren veel vragen hebben en dit boekje is precies wat de leerlingen nodig hebben. Het zet ze aan het denken en stelt waarden vast die in de wereld van vandaag maar al te vaak ontbreken.”

– Leraar, Californië

“De studenten staan meer open om anderen te accepteren, ze praten over andere waarden en opvattingen en zijn het er dan elkaar over eens of niet zonder in conflict te komen.”

– Basisschool Leraar, Pennsylvania

“Na het gebruiken van De Weg naar een Gelukkig Leven bij onze leerlingen, werd er niet meer gevochten, was er geen geweld meer en geen moeilijkheden – het was een volledige verandering van wat er voorheen gaande was.”

– Schoolhoofd, Tel Aviv, Israël

“Sinds de implementatie van dit programma in het afgelopen schooljaar, hebben we een daling geregistreerd op het gebied van negatief gedrag en straffen, openlijk zonder respect en agressief gedrag, en agressieve houdingen. We hebben een geregistreerde toename van wederzijds respect en tolerantie voor de individuele verschillen bij anderen, van gemeenschappelijk interesse voor anderen, van het begrijpen van het belang van het geven, en van gezonde competitie. Aangezien vele van onze leerlingen geen vroegere voorbeelden hebben van een acceptabele houding en gedrag, schept dit programma voortdurend bepaalde verwachtingen waar leerlingen aan kunnen voldoen.”

– Schooldirecteur, Oakland, Californië

“Stelen, vechten, spijbelen, drugs gebruiken, mijn moeder zonder respect behandelen – dit zijn een paar van de dingen die ik twee jaar geleden dagelijks zou doen. Ik had geen enkel doel in mijn leven. Het kon me niets schelen of ik zou worden doodgeschoten. Ik praatte niet met mijn moeder of met iemand anders in de familie. Ik gedroeg me vreselijk zonder dat ik er een reden voor had. Toen begon ik een cursus te volgen: De Weg naar een Gelukkig Leven, en ik kan vol trots vertellen dat dit mijn leven heeft gered. Ik werk nu en op school gaat het echt goed. Ik heb uitstekende communicatie met mijn familie. Ik loop niet meer rond in bendekleding en, wat het belangrijkste is, ik heb nu een doel.”

– Leerling basisschool, Los Angeles, Californië

Deze organisatie onderscheidt zich van andere niet-gouvernementele organisaties door haar filosofie en de manier waarop ze die toepast om mensen op te leiden en te rehabiliteren. De Weg naar een Gelukkig Leven is een perfect middel om de jeugd te rehabiliteren. Jullie gaan ver om zeker te stellen dat jullie theorie overeenkomt met de praktijk. Ik ben dankbaar voor het werk dat jullie verricht hebben en ik kijk uit naar een voortdurende samenwerking om dit programma uit te breiden.”

– Minister van Jeugd en Sociale Ontwikkeling, Lagos, Nigeria

“Dit is een geschrift op niet-religieuze gronden en dat kun je naar scholen sturen en dat kun je naar mensen in het algemeen toe sturen, en er kan een morele standaard mee worden ingesteld die tegenwoordig ontbreekt in de samenleving.”

Coach, Nationale Basketbal Associatie (NBA)

Voor een gratis informatiepakket inclusief een exemplaar van het boek De Weg naar een Gelukkig Leven en een DVD die het Weg naar een Gelukkig Leven programma introduceert, klik hier.