AJÁNLÁSOK

NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK

ÉRTÉKELÉS ISKOLAI KÖRNYEZETBEN

Az út a boldogsághoz „Mutass jó példát!” versenyről készített hiteles értékelés során a részt vevő iskolák tanárait megkérdezték, hogy a program hatására tapasztaltak-e bármilyen változást a tanulóik viselkedésében, cselekedeteiben vagy az erkölcsi értékekkel kapcsolatos megértésében. A tanárok 85%-a fejlődést észlelt a megértésükben, 90%-a pozitív változást figyelt meg a hozzáállásukban, 82%-a pedig arról számolt be, hogy határozottan javult a magatartásuk.

Az erkölcsi értékek megértésével kapcsolatos fejlődésről beszámoló tanárok gyakran hozzátették, hogy a tanulók jobban tudatára ébredtek az erkölcsöknek és azok fontosságának, együttműködőbbek lettek, és tisztábban látták a különbséget helyes és helytelen között.

A Mutass jó példát! verseny hatása a tanulók túlnyomó többségének hozzáállására is hasonló volt. A tanárok szerint a tanulók büszkék voltak az általuk elért eredményekre, eredményesebben dolgoztak együtt, valamint barátságosabbak és segítőkészebbek lettek egymás iránt.

A leggyakrabban a következő viselkedésbeli változásokat figyelték meg a tanulóknál: udvariasabbakká váltak, lényegesen kevesebb fegyelmezési probléma volt az osztályokban, nagyobb tisztelettel bántak egymással, és felelősségteljesebben cselekedtek.

Pedagógusok és az iskolavezetőségi tagok egyetértenek abban, hogy Az út a boldogsághoz jelenti a megoldást a harmonikus és eredményes oktatási környezet megteremtésére.

„Sok éven át egyszerűen szó sem esett a józan észen alapuló erkölcsi értékekről. Így a mai társadalomban vannak olyan gyerekek, akik erkölcsi alap nélkül nőnek fel. Ez talán már az ország harmadik olyan generációja, melynek nem tanítottak erkölcsi értékeket. Nagyon is logikus, hogy minél több gyerek, szülő és tanár ismeri meg és alkalmazza aktívan Az út a boldogsághoz könyvben leírt 21 elvet, annál jobbá válik a társadalmunk.”

– felsős tanár, Texas

„Az Út a Boldogsághoz Alapítvány támogatásával több mint egymillió példányt osztottak ki Az út a boldogsághoz füzetből Palesztinában és Izraelben. A változás szembetűnő; ez a füzet szerepet játszhat mindkét nép rehabilitációjában. Az Oktatási Minisztérium Oktatásfejlesztési Bizottsága elrendelte, hogy minden iskolai tanácsadó Az út a boldogsághoz használatával oktassa a palesztin gyerekeket.

– nyugalmazott oktatási miniszterhelyettes, Palesztin Hatóság

Az út a boldogsághoz nagyon értékes útmutatást jelentett az osztályom számára. A 14-15 évesek sok mindent kérdeznek, és az önök könyve pontosan az, amire szükségük van. Elgondolkodtatja őket, és olyan értékeket alakít ki bennük, amelyek túlságosan gyakran hiányoznak a mai világból.”

– tanár, Kalifornia

„A tanulók jobban elfogadnak másokat. Megvitatják a sajátjuktól eltérő értékeket és véleményeket, és egymást tiszteletben tartva értenek vagy nem értenek egyet azokkal, konfliktus vagy veszekedés nélkül.”

– felsős tanár, Pennsylvania

„Miután Az út a boldogsághozt használtam a diákjainknál, nem volt több verekedés, erőszak és baj – ez a tökéletes ellentéte annak, ami korábban történt.”

– iskolaigazgató, Tel-Aviv, Izrael

„Amióta az elmúlt évben elkezdtük ezt a programot az iskolában, dokumentálhatóan csökkent a rossz magatartás, kevesebb a fegyelmi probléma, a kirívó tiszteletlenség és az agresszív viselkedés. Határozott javulás történt a kölcsönös tisztelet és az egyéni különbözőségekkel szembeni türelem tekintetében, továbbá a másokkal való törődés, a hozzájárulás fontosságának megértése és az egészséges versenyszellem terén. Sok diákunk fiatalabb korából nem hoz magával elfogadható viselkedésmintákat, ez a program viszont folyamatosan olyan elvárásokat támaszt a tanulókkal szemben, amelyeknek meg tudnak felelni.”

– igazgató, Oakland, Kalifornia

„Lopás, verekedés, lógás az iskolából, drogfogyasztás, tiszteletlenség az anyámmal szemben... ez csak néhány olyan dolog, amit két évvel ezelőtt naponta csináltam. Semmi célom nem volt az életben. Nem érdekelt az sem, ha lelőnek és meghalok. Nem tartottam a kapcsolatot az anyámmal, de mással sem a családomból. Minden ok nélkül a lehető legrosszabbul bántam másokkal. Aztán elkezdtem Az út a boldogsághoz tanfolyamot, és büszkén mondhatom, hogy ez megmentette az életemet. Most már dolgozom, és az iskolában is nagyon jól mennek a dolgaim. Nagyon jól megértem magam a családommal, Már nem öltözködöm úgy, mintha egy banda tagja lennék, és ami a legfontosabb: most már van célom.”

– felsős tanuló, Los Angeles, Kalifornia

„Ami az önök szervezetét megkülönbözteti más nemkormányzati szervezetektől, az a filozófiájuk, illetve az, ahogyan ezt a filozófiát az egyének oktatása és rehabilitációja során alkalmazzák. Az út a boldogsághoz tökéletes eszköz fiatalok rehabilitálására. Önök sokat tesznek azért, hogy a tanított elmélethez a megfelelő gyakorlat társuljon. Hálás vagyok az eddigi munkájukért, és remélem, hogy a további együttműködésünk során még több emberhez tudjuk eljuttatni ezt a programot.”

– ifjúsági és szociális fejlesztési miniszter, Lagos állam, Nigéria

„Ez egy nemvallásos mű, és használhatják iskolák, illetve bárki. Olyan erkölcsi mércét adhat az embereknek, amely hiányzik a mai társadalomból.”

– a Nemzeti Kosárlabda Szövetség (NBA) edzője, USA

Az út a boldogsághoz füzet egy példányát és Az út a boldogsághoz programot bemutató DVD-t tartalmazó ingyenes információs csomag igényléséhez kattintson ide!