VIDNESBYRD

RESULTATER RUNDT OM I VERDEN

SKOLERS VURDERING

I en formel vurdering af Vejen til lykke ”Sæt et godt eksempel- konkurrencen”, blev de deltagende lærere spurgt, om de havde lagt mærke til nogen ændring fra programmet angående elevernes forståelse af moralske værdier, holdninger eller handlinger. 85% lagde mærke til en ændring i forståelse, 90% så en positiv ændring i holdning og 82% rapporterede en absolut forbedring i adfærd.

Flere af de lærere, der berettede om elevernes ændring i forståelse af moralske værdier, nævnte at eleverne var blevet mere bevidste om moral og vigtigheden af det, at de var mere samarbejdsvillige og havde en bedre forståelse af, hvad det er rigtigt og forkert.

Den dominerende effekt af ”Sæt et godt eksempel-konkurrencen” var lignende hvad angår elevernes holdning. Lærere rapporterede, at deres elever var stolte af deres bedrifter, at de samarbejdede mere produktivt, samt at de var mere venlige og hjælpsomme overfor hinanden.

De ændringer, der oftest blev rapporteret om mht. elevernes adfærd var, at eleverne var mere hjælpsomme og høflige, at der var langt færre problemer med opførsel i klasserne, at eleverne behandlede hinanden med større respekt, og at de opførte sig mere ansvarligt.

Lærere, skoleforstandere og samfundsledere er alle enige om, at Vejen til lykke er løsningen til at skabe et harmonisk og produktivt indlæringsmiljø og samfund.

”I mange år blev almindelige moralske værdier ikke engang nævnt. Så i vore dages samfund vokser børn op uden et moralsk fundament. Den nuværende er sandsynligvis tredje generation i dette land, der ikke lærer om moral. Det siger sig selv, at jo flere børn, forældre og lærere, der oplever og aktivt anvender de 21 leveregler fra bogen Vejen til lykke, des bedre vil vores samfund blive.”

– Mellemskolelærer, Texas

”Med støtte fra Vejen til lykke-stiftelsen, er mere end 1 million eksemplarer af Vejen til lykke blevet uddelt i Palæstina og Israel. Det gør en stor forskel, og det kan forårsage at begge befolkningsgrupper rehabiliteres. Ministeriets komité for forbedring af uddannelse har instrueret alle skoleledere i at anvende Vejen til lykke i uddannelsen af palæstinensiske børn.

– Fhv. palæstinensisk viceminister for undervisning

Vejen til lykke giver min klasse værdifuld vejledning. Teenage-årene er en søgende tid for de unge, og jeres hæfte er lige, hvad eleverne har brug for. Det giver dem stof til eftertanke og giver dem værdier, som i dag alt for ofte er en mangelvare.”

– Lærer, Californien

”Eleverne accepterer mere hinanden. De diskuterer andre værdier og meninger og er så enten enige eller uenige, men det gøres med respekt og uden konflikter og sammenstød.”

– Mellemskolelærer, Pennsylvania

”Efter at have anvendt Vejen til lykke med vores elever, var der ikke længere slagsmål, ingen vold og en komplet ændring af, hvad vi havde tidligere.”

– Rektor, Tel Aviv, Israel

”Efter indførelsen af dette program sidste år, har vi konstateret et fald i dårlig opførsel/manglende disciplin, respektløshed og aggressiv opførsel og holdning. Vi har konstateret større gensidig respekt og accept af hinandens forskelligheder – en hensyntagen til andre og forståelse af, hvor vigtigt det er at give, og det har skabt en god konkurrenceånd. Eftersom mange af eleverne ikke har haft en rollemodel for en acceptabel holdning og opførsel, giver dette program os en opnåelig standard for, hvad der forventes af eleverne.”

– Skoleinspektør, Oakland, Californien

”At stjæle, slås, pjække fra skolen, tage stoffer, mangle respekt for min mor, det var bare nogle af de ting, jeg gjorde dagligt for to år siden. Jeg havde intet mål i livet. Jeg var ligeglad med om jeg blev skudt og døde. Jeg havde hverken kommunikation med min mor eller nogen anden i familien. Jeg havde den værste holdning, uden at der var nogen grund til det. Jeg begyndte på et kursus i Vejen til lykke, og jeg kan stolt sige, at det reddede mit liv. Nu har jeg et arbejde og klarer mig virkelig godt i skolen. Jeg har en virkelig god kommunikation med min familie. Jeg går ikke rundt i bandetøj mere, og det vigtigste er, at jeg nu har et mål i livet.”

– Elev i folkeskolen, Los Angeles, Californien

”Det, der adskiller denne organisation fra andre ikke-statslige organisationer, er jeres filosofi, og hvordan I anvender den til at uddanne og rehabilitere mennesker. Vejen til lykke er et perfekt redskab til at rehabilitere ungdommen. I går langt for at sikre, at jeres teori bliver fulgt op med praksis. ”Jeg er taknemmelig for det arbejde, I har gjort, og ser frem til et fortsat samarbejde om at udvide dette program.”

– Minister for Ungdom og Social Udvikling, Lagos, Nigeria

”Dette er et ikke-religiøst skrift, som kan bruges på skolerne og af folk i al almindelighed. Og det kan udstyre dem med et moralsk holdepunkt, der ellers mangler i samfundet i dag.

– Basketball-træner i den amerikanske liga (NBA), USA

For at få en gratis informationspakke med et eksemplar af Vejen til lykke-hæftet og en dvd, der fortæller om Vejen til lykke-programmet, klik her.